Monthly Archives: marts 2019

Referat fra årets generalforsamling 2019

By | Nyheder | No Comments

Generalforsamling

Grenaa motionsløbeklub

Tirsdag den 19. februar 2019

1       Valg af dirigent.

Birthe Knold.

Kort mindeord over Liss Busk, som døde i 2018.

 

2. Formandens beretning

Mette gennemgik året 2018.

Bonderøvsløb, Royal Run, Bønnerupsløb.

Grenaa løbet i maj. Takkede det gamle løbeudvalg, som gik af. og goddag til det nye udvalg.

August var der et løb i cykelklubben.

Foredrag med Kristina Extreme, 6 timers løb

Adventsløb, gløgg og æbleskiver, og på årets sidste dag Nytårsløb.

Mette fortalte om det nye Grenaa Tri løb, der skal afholdes i september.

Kick – Din løbestart tirsdag starter den 5 marts.

 

3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab.

Regnskab godkendt.

 

4. Behandling af indkomne forslag.

Peter Sejer ønsker indsigt af de forskellige udvalg.

Leif Nielsen fra løbeudvalget fortalte om Grenå løbet.

Mette om fortalte om Grenå tri og Kick din løbestart.

Birgit fortalte om festudvalget.

Ove fortalte om 6 timers løbet

  • Fastlæggelse af kontingent.

Kontingent 305,-kr.

 

  • Fastlæggelse af deltagergebyr for særlige aktiviteter.

Godkendt.

 

  • Valg af bestyrelsen

Mette, Peter og Kirsten blev alle genvalgt.

 

  • Valg af 2 bestyrelses suppleanter.

Morten Jacobsen og Jens Mikkelsen ønskede ikke genvalg.

Nye valgte er Else Marie Lassen og Henrik Worm.

 

  • Valg af revisor

Gitte Steffensen.

  • Valg af revisorsuppleant

Ove Kvist

  • Valg af festudvalg.

Finn og Elin Jensen, Klaus Rasmussen og Jens Nielsen.

 

Årets løber 2018 Jytte Pedersen.

 

Bestyrelsen har konstitueret sig.

Mette Søndergaard – formand

Lise Lotte Sørensen – kasserer

Tina Greve Nielsen – referent

Kirsten Lindahl Jensen – bestyrelses medlem.

Peter Seier bestyrelses – medlem

 

Næste bestyrelsesmøde er torsdag den 7 marts

Mvh. Tina Greve Nielsen.