Category Archives: Nyheder

Kalkmineløbet 2020

By | Nyheder | No Comments

Karin har igen i år vundet i lodtrækningen om billetter til klubben – til Kalkmineløbet Kristi Himmelfartsdag torsdag den 21. maj. Nærmere besked følger, når vi nærmer os datoen.

Klubtur 2020

By | Nyheder | No Comments

Festudvalget har sagt ja til at arrangere klubbens “store” tur i 2020. Stærkt gået/løbet af festudvalget – tak for det – så vi afventer spændende nyt fra dem – men bli’r det lige så godt som sommerfesten, kan vi glæde os.

Gløgg og æbleskiver

By | Nyheder | No Comments

Klubbens julearrangement med gløgg – æbleskiver og underholding er torsdag den 12. december. Skriv jer på sedlen på opslagstavlen i GIC – så vi kan se, hvor mange æbleskiver, der skal laves.

Klubtur 2020

By | Nyheder | No Comments

Fælles klubtur hvert andet år, tænker vi i bestyrelsen, kunne være en fantastisk go’ ide. Amsterdam i 2018 – og måske Bremen el. Lybeck 2020 – tættere på og dermed kortere køretur – og så et løb, der kan tilbyde flere distancer.

Er der nogle – en gruppe kunne være godt – der kunne tænke sig at være tovholdere – snak med bestyrelsen (kan træffes til træning).

KICK – Din løbestart 2020

By | Nyheder | No Comments

KICK – Din Løbestart var så stor en succes med nye løbere og fantastisk energi – og tilskud fra DGI – og afslutning med fælles arrangement, at vi har besluttet, at vi skal på banen igen næste år – men erfaringen fra i år siger, at vi skal være flere løbetrænere, så vi kan få træningen delt ud til flere – så meld jer allerede nu til bestyrelsen (kan træffes til træning) – og fortæl dem, at I gerne vil hjælpe.

Der er opsamlet mange go’e erfaringer/fast træningsplan ol., der kan deles ud af. Vi skal ha’ flere ind i vores fantastiske løbeklub.

KICK – Din løbestart

By | Nyheder | No Comments

KICK – Din løbestart sluttede af 2. pinsedag med deltagelse i Royal Run. Stort CADEAU til løbere og trænere. Stærk “gået” af alle i regn, blæst og solskin. Nu er det “bare” at fortsætte med at løbe – i klubben – ses der.

Referat fra årets generalforsamling

By | Nyheder | No Comments

Generalforsamling

Grenaa motionsløbeklub

Tirsdag den 19. februar 2019

1       Valg af dirigent.

Birthe Knold.

Kort mindeord over Liss Busk, som døde i 2018.

 

2. Formandens beretning

Mette gennemgik året 2018.

Bonderøvsløb, Royal Run, Bønnerupsløb.

Grenaa løbet i maj. Takkede det gamle løbeudvalg, som gik af. og goddag til det nye udvalg.

August var der et løb i cykelklubben.

Foredrag med Kristina Extreme, 6 timers løb

Adventsløb, gløgg og æbleskiver, og på årets sidste dag Nytårsløb.

Mette fortalte om det nye Grenaa Tri løb, der skal afholdes i september.

Kick – Din løbestart tirsdag starter den 5 marts.

 

3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab.

Regnskab godkendt.

 

4. Behandling af indkomne forslag.

Peter Sejer ønsker indsigt af de forskellige udvalg.

Leif Nielsen fra løbeudvalget fortalte om Grenå løbet.

Mette om fortalte om Grenå tri og Kick din løbestart.

Birgit fortalte om festudvalget.

Ove fortalte om 6 timers løbet

  • Fastlæggelse af kontingent.

Kontingent 305,-kr.

 

  • Fastlæggelse af deltagergebyr for særlige aktiviteter.

Godkendt.

 

  • Valg af bestyrelsen

Mette, Peter og Kirsten blev alle genvalgt.

 

  • Valg af 2 bestyrelses suppleanter.

Morten Jacobsen og Jens Mikkelsen ønskede ikke genvalg.

Nye valgte er Else Marie Lassen og Henrik Worm.

 

  • Valg af revisor

Gitte Steffensen.

  • Valg af revisorsuppleant

Ove Kvist

  • Valg af festudvalg.

Finn og Elin Jensen, Klaus Rasmussen og Jens Nielsen.

 

Årets løber 2018 Jytte Pedersen.

 

Bestyrelsen har konstitueret sig.

Mette Søndergaard – formand

Lise Lotte Sørensen – kasserer

Tina Greve Nielsen – referent

Kirsten Lindahl Jensen – bestyrelses medlem.

Peter Seier bestyrelses – medlem

 

Næste bestyrelsesmøde er torsdag den 7 marts

Mvh. Tina Greve Nielsen.