Tirsdag den 21. februar 2017 kl. 19.30 i Grenaa Idrætscenter

Der indkaldes hermed til generalforsamling i Grenaa Motionsløbeklub.

Dagorden i henhold til lovene:
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab
4. Behandling af indkomne forslag
5. Fastlæggelse af kontingent
6. Fastlæggelse af deltagergebyr for særlige aktiviteter
7. Valg af bestyrelse
8. Valg af 2 bestyrelses suppleanter
9. Valg af revisor
10. Valg af revisorsuppleant
11. Valg af festudvalg – minimum 4 personer
12. Eventuelt

Med venlig hilsen, Bestyrelsen

Leave a Reply