Klubbens historie

Før 1986 hed klubben Grenaa/Trustrup Atletik “GTA Motion”

I februar 1986 etableres en ny lokalkomite i Hjerteforenings Motionsklub i Grenaa. Formand for lokalkomiteen er taxavognmand Knud Høgh, der har en alsidig motionsuddannelse bag sig. Han har gennemgået TRIMleder uddannelsen, og har i adskillige år dyrket motion i og omkring Grenaa. Det arbejde, som Knud Høgh går ind i, lægger vægt på løb (jogging) fordi denne motionsform hurtigt giver resultater, men ikke kræver nogen tilegnelse af svær teknik eller anskaffelse af kostbart udstyr.

Klubben der herefter hedder Hjerteforeningens Motionsklub, er underafdeling af Hjerteforeningen. Alle klubberne er medlem af Hjerteforeningen.

Den 21.03.01 må vi ikke kalde os Hjerteforeningens Motionsklub. Klubben stifter derfor en ny forening medio 2001 – Grenaa Motionsløbeklub. Klubbens mangeårige medlem Jørgen Hougaard var i flere år bestyrelsesformand i Hjerteforeningens Motionsklub helt frem til opløsningen i 2001.

Hjerteforeningens Motionsløbeklub der i 1999 havde 230 medlemmer har gennemført mange forskellige løb: Kvindeløbet, “Oprindeligt Mors Dag”, Hjerte Stafetten, Motions Triatlon, Motions Duatlon, Sportsmasterløbet og fra 2001 Grenaa Løbet som overtages af OK Djurs.

Klubben er medlem af:
Dansk Atletik Forbund (DAF)
Dansk Gymnastik- & Idrætsforeninger (DGI)
Norddjurs Idrætsråd

Formænd i Grenaa Motionsløbeklub

1986-1992 Knud Høgh
1992-1997 Jørgen Hougaard
1997 Ingen
1998 Per Lampe
1999 Stig Toftgaard Jensen
2000 Mogens Hulvej Nielsen
2001-2006 Mogens Hulvej Nielsen
2007-2008 Lene Plougmann
2009-2010 Aksel Mortensen
2011 efter ekstraordinær generalforsamling og 2012 Jesper Christensen
2013 efter ekstraordinær generalforsamling Jan Grønfeldt
2013-2016 Jan Grønfeldt
2017-nu Mette Søndergaard