Fælles klubtur hvert andet år, tænker vi i bestyrelsen, kunne være en fantastisk go’ ide. Amsterdam i 2018 – og måske Bremen el. Lybeck 2020 – tættere på og dermed kortere køretur – og så et løb, der kan tilbyde flere distancer.

Er der nogle – en gruppe kunne være godt – der kunne tænke sig at være tovholdere – snak med bestyrelsen (kan træffes til træning).

Leave a Reply