Referat af generalforsamling torsdag den 23. februar

Tilbage til alle nyheder »
By februar 1, 2022 Nyheder No Comments

Grenaa MotionsLøbeKlub

Referat af ordinære generalforsamling torsdag den 23. Februar 2023 kl 19.30 på Norddjurs Bibliotek i Grenaa.

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Formandens beretning
 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab
 4. Behandling af indkommende forslag
 5. Fastlæggelse af kontingent
 6. Fastlæggelse af deltagergebyr for særlige aktiviteter
 7. Valg af bestyrelse
 8. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter
 9. Valg af revisor
 10. Valg af revisorsuppleanter
 11. Valg af festudvalg
 12. Evt.

Ad 1.
Formand Mette Søndergaard bød velkommen til generalforsamlingen og foreslog, at man valgte Else Nielsen som dirigent.

Else blev valgt som dirigent og indledte med at konstantere, at generalforsamlingen var lovligt og rettidigt indvarslet. Der var 24 fremmødte. Aktuelt er der 83 medlemmer.

Ad 2.
Formand Mette Søndergaard aflagde beretning for året 2022. Generalforsamlingen godkender beretningen.

Ad 3.
Klubbens kasserer Birgit Henneberg fremlagde årets regnskab og årets resultat. Det fremgik at årets resultat var et underskud på kr 14.200, 27. I parentes bemærkes det, at underskuddet er på baggrund af et valgt, der blev truffet på sidste års generalforsamling om at øge klubarrangementerne.

Det fremgik ligeledes, at klubbens egenkapital er på kr 160.628,23.

Regnskabet blev godkendt af generalforsamlingen.

Ad 4.
Der er indkommet 1 forslag fra Festudvalget 2022 (Tina og Jens Nielsen; Elin og Finn Jensen samt Klaus Roland Rasmussen). Forslaget bliver læst op. Forslaget går ud på at GMLK igen i år investerer en mængde penge, nærmere bestemt kr 20.000 til sociale arrangementer. Arrangementerne vil ligne de arrangementer, der blev gennemført i 2022. Og festudvalget er alle villige til at stille op til genvalg i 2023.

Der er fra bestyrelsens side et modforslag på at beløbet bliver på kr 15.000, der stort set svarende til beløbet for 2022. Samtidig er der fra bestyrelsen stor anerkendelse af de gennemførte arrangementer. Og begejstring over at festudvalget vil fortsætte.

Festudvalget accepterer bestyrelsens forslag om beløbsstørrelse.
Og generalforsamlingen godkender forslaget om, at der satses på klubsociale arrangementer og at det betyder, at der bruges af egenkapitalen.

Ad 5.
Uændret kontingent.
Godkendt af generalforsamlingen.

Ad 6.
Der er ingen

Ad 7.
Valg til bestyrelsen:
Mette Søndergaard (genopstiller). Valgt
Jane Thomsen (genopstiller ikke)
Peter Seier Hansen (genopstiller). Valgt
Leif Thonning Petersen er blevet valgt til bestyrelsen.

Ad 8.
Valg af suppleanter til bestyrelsen

 1. Suppleant Per Slot (genopstiller) Valgt
 2. Suppleant Henrik Worm vælges.

Ad 9.
Bestyrelsen forslog genvalg af revisor
Gitte Steffensen modtog genvalg som revisor

Ad 10.
Bestyrelsen foreslog genvalg af revisorsuppleant
Ove Kvist modtog genvalg som revisorsuppleant

Ad 11.
Følgende ønskede at forsætte i festudvalget: Tina og Jens Nielsen, Elin og Finn Jensen og Klaus Roland Rasmussen.

Ad 12.

 • Forårsmesse. Afholdes 11. og 12. marts. Her kan vi tjene forholdsvis lettjente penge til klubben. Dog vigtigt at der kommer tilmeldinger.
 • Grenaa-Løb-udvalg: Aktuelt bestående af formand Mette, Leif Nielsen, Leif Petersen. Birthe Knold er trådt ud af udvalget. Der er desværre ikke lige nu let at få nye til at opstille til dette udvalg.
 • Løbeskole. Der er i år intet ‘Kick-din-løbestart’- koncept fra DGI’s side. Men vi vil alligevel forsøge med tilbud om løbeskole. Og vil også som noget nyt forsøge med et ‘Walk og talk’-hold.
 • Grenaa-løbet bliver 3. Juni.
 • Klubtøj. Der har været ejerskifte i Sport 24. Og det påvirker vores aftale om klubtøj. Vi vælger fortsat at have et tilbud om klubtøj, selv om aftalen ikke er helt så favorabel som tidligere. Der bliver 4 deadlines om året for bestilling. Der kommer opslag på FB/hjemmesiden og opslagstavle. Det handler om ‘Craft’ overdele og ‘Fusion’ bukser/tights.
 • Kick din løbeklub. DGI’s tilbud om at inspirerer og give ny energi til løbefælleskabet. Her er der blandt andet et tilbud om en aften med inspiration til fællestræning af en gruppe løbere på forskellligt niveau. Det er den 28. Marts 2023.
 • Desuden er der et tilbud om ‘lederakademi’, som forløber over 5 tema-arrangementer.
 • Cykelklubbens lokaler kan lånes. Der er nu lavet en aftale om, at GMLK kan få lov at låne cykelklubbens lokaler i IC.
 • Grenaa Triathlon den 9. September 2023.

Referent
Else Marie Lassen

Leave a Reply